KREW MOCZ KAŁ WYMAZY NASIENIE BADANIA KONTROLNE INNE


Badania - Inne

- Badanie włosa ( określenie 30 pierwiastków-mikroelementów)* - obecnie nie wykonywane

- Narkotyki w moczu (amfetamina, metamfetamina, kokaina, morfina, barbiturany, benzodwuazepiny, kanabinole-haszysz) - obecnie nie wykonywane

* Analiza pierwiastkowa włosa służy do oceny:
zaburzeń hormonalnych, kardiologicznych, dermatologicznych, neurologicznych, gastrologicznych, schorzeń układu kostno-stawowego, osteoporozy, zatrucia,pierwiastkami toksycznymi, menopauzy i andropauzy, otyłości