KREW MOCZ KAŁ WYMAZY NASIENIE BADANIA KONTROLNE INNE


Badania - Mocz

- badanie ogólne
- badanie bakteriologiczne i mykologiczne
- badanie z porannej porcji lub DZM(dobowa zbiórka moczu)
białko, cukier, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, Na, K, Cl, Ca, Mg, fosfor nieorganiczny, amylaza
- test ciążowy
- liczba Addisa

Pobranie moczu do badań:
  • Po nocy - ranną porcję moczu należy pobrać do jednorazowego pojemnika
  • Przed oddaniem moczu należy: dokładnie umyć się, pierwszy strumień moczu oddać do sedesu, a następnie środek strumienia do pojemnika na mocz. Resztę moczu oddać do sedesu.
  • pojemnik z moczem należy dokładnie podpisać i jak najszybciej oddać do badania w laboratorium,
  • przed oddaniem moczu do analizy nie należy przyjmować żadnych leków bakteriobójczych, jeśli był brany lek to należy poinformować o tym laboratorium ( należy podać jaki lek i od kiedy jest przyjmowany)
  • mocz do posiewu najlepiej pobrać na płytkę, lub do sterylnego pojemnika, zachwując jak najbardziej sterylne warunki pobrania:
  • umyć dokładnie ręce, u mężczyzn ściągnąć napletek i dokładnie umyć, a następnie ze środkowego strumienia pobrać mocz do badania bakteriologicznego
  • Niedopuszczalne jest aby mocz w pojemniku przechowywać kilka godzin w temperaturze pokojowej (powoduje to namnożenie bakterii)