Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Laboratorium jest prowadzone przez fachowców po Akademii Medycznej, dr n. med. specjalistę II° z analityki klinicznej, oraz mgr. analityki medycznej - specjalista I° z analityki klinicznej.

NZOZ Laboratorium Analiz Lekarskich "analiza" jest wpisane do ewidencji Laboratoriów Medycznych KIDL pod nr 1154.

Zapraszmy również na konsulacje lekarzy w ramach Specjalistycznej Prywatnej Praktyki Lekarskiej, więcej...

Laboratorium bierze udział w kontroli jakości badań organizowanej przez CENTRALNY OŚRODEK JAKOŚCI BADAŃ W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ